• Modul TPV

  Technická příprava výroby

  Úlohy TPV slouží uživateli k provádění trvalých změn.

 • Modul PL

  Plánování a řízení

  Výpočty ze zdrojů technologické základny zpracované v TPV.

 • Modul ŘV

  Řízení výroby

  Subsystém řízení výroby slouží pro evidenci výroby a pořizování dat.

 • Modul SKL

  Skladové hospodářství

  Karty, dodavatelé, evidence, přehledy materiálů a polotovarů.

 • Modul ZAK

  Zakázky

  Zakázky jako klíčovým modulem celého programu.

 • Modul FI

  Finance a účetnictví

  Podrobné zpracování finančního a nákladového účetnictví.

 • Modul MZDY

  Mzdy a personalistika

  Personální evidenci pracovníků a zpracování mezd.

 • Modul IM

  Investiční majetek

  Evidenci hmotného a nehmotného majetku.

 • Modul OBSL

  Obslužné programy

  Celková administrace systému Snake.

Metodické parametry systému

 • Systém

  Systém je charakterizován metodickými parametry, jejichž stručný popis považujeme za důležité uvést pro základní orientaci.

 • Druh kalkulace

  Průběžná (spotřebované polotovary se oceňují v členění položek kalkulačního vzorce).
  Postupná (spotřebované polotovary se oceňují jednou položkou

 • Rozvrhování nepřímých (režijních) nákladů

  Nepřímé náklady jsou do kalkulace zahrnovány pomocí 6-ti volně definovatelných položek kalkulačního vzorce.

 • Ocenění materiálu na skladě

  Ocenění materiálu na skladě v plánovaných (vážený průměr) cenách dle ceníku materiálu na zvolené časové období .

 • Organizační struktura

  Firma členěná na jednotky charakteru hospodářského střediska, nákladového střediska, divize .

 • Účetnictví

  Využívá účtových tříd 0 až 7 účtové osnovy a nákladové účetnictví hospodářských středisek plánovací a oceňovací.

 • Období

  Plánovací období je 1 měsíc.

 • Plán výroby

  Plán výroby na 1 měsíc.

Snake - informační systém pro firmy

Vývoj, prodej, implementace a podpora komplexního, informačního systému pro plánování a řízení výroby s obchodním označením shodným s názvem společnosti Snake. • ikona Informačního systému Snake


  • ing. Jiří Kolder
  • +420 465 324 632
  • jiri.kolder@snake.cz
 • ikona internet


  • Radek Sonntág
  • +420 465 322 336
  • raduz@snake.cz