• Modul TPV

  Technická příprava výroby

  Úlohy TPV slouží uživateli k provádění trvalých změn.

 • Modul PL

  Plánování a řízení

  Výpočty ze zdrojů technologické základny zpracované v TPV.

 • Modul ŘV

  Řízení výroby

  Subsystém řízení výroby slouží pro evidenci výroby a pořizování dat.

 • Modul SKL

  Skladové hospodářství

  Karty, dodavatelé, evidence, přehledy materiálů a polotovarů.

 • Modul ZAK

  Zakázky

  Zakázky jako klíčovým modulem celého programu.

 • Modul FI

  Finance a účetnictví

  Podrobné zpracování finančního a nákladového účetnictví.

 • Modul MZDY

  Mzdy a personalistika

  Personální evidenci pracovníků a zpracování mezd.

 • Modul IM

  Investiční majetek

  Evidenci hmotného a nehmotného majetku.

 • Modul OBSL

  Obslužné programy

  Celková administrace systému Snake.

Software

 • Snake

  Snake je integrovaný výpočetní informačí systém pro řízení výrobních podniků. Cílem nasazení výpočetního, informačního systému Snake je poskytovat informace o chodu vlastní společnosti vrcholovému vedení, ale i běžným uživatelům.
  Přesné informace získané v reálném čase mají rozhodující význam pro efektivní řízení Vaší společnosti, což v konečném důsledku vede ke značným úsporám jako např.:
  - snižování stavu zásob
  - výroba v žádaném množství a sortimentu
  - dokonalý přehled o zmetkovitosti
  - přehled o plánované spotřebě a skutečné spotřebě materiálu
  - optimalizaci technicko-hospodářských norem
  - podpora organizace a řízení podle norem řady ISO 9000

  Výpočetní informační systém Snake Vám značně zjednoduší a zautomatizuje administrativní činnosti spojené s provozem společnosti.

Snake - informační systém pro firmy

Vývoj, prodej, implementace a podpora komplexního, informačního systému pro plánování a řízení výroby s obchodním označením shodným s názvem společnosti Snake. • ikona Informačního systému Snake


  • ing. Jiří Kolder
  • +420 465 324 632
  • jiri.kolder@snake.cz
 • ikona internet


  • Radek Sonntág
  • +420 465 322 336
  • raduz@snake.cz