• Modul MZDY

  Mzdy a personalistika

  Personální evidence pracovníků a zpracování mezd.

 • Modul IM

  Investiční majetek

  Evidenci hmotného a nehmotného majetku.

 • Modul OBSL

  Obslužné programy

  Celková administrace systému Snake.

 • Modul TPV

  Technická příprava výroby

  Úlohy TPV slouží uživateli k provádění trvalých změn.

 • Modul PL

  Plánování a řízení

  Výpočty ze zdrojů technologické základny zpracované v TPV.

 • Modul ŘV

  Řízení výroby

  Subsystém řízení výroby slouží pro evidenci výroby a pořizování dat.

 • Modul SKL

  Skladové hospodářství

  Karty, dodavatelé, evidence, přehledy materiálů a polotovarů.

 • Modul ZAK

  Zakázky

  Zakázky jako klíčovým modulem celého programu.

 • Modul FI

  Finance a účetnictví

  Podrobné zpracování finančního a nákladového účetnictví.

Mzdy a personalistika

 • Parametry modulu

  Modul obsahuje personální evidenci pracovníků a zpracování mezd navazuje na modul ŘV - zpracování jednicových mezd a na modul účetnictví. Personální evidence zaměstnanců obsahuje standardní data ve formě osobní karty pracovníka, kterou lze podle potřeby rozšířit o další údaje. Blok zpracování mezd dovoluje uživatelskou definici mzdových složek, mzdové třídy, druhy pracovní doby, trvalé mzdové složky apod.

  Pro výpočet mezd se pořizují odchylky od normální pracovní doby. Nemocenská, neplacené volno, propustky, dovolená apod. Automaticky je podchycen průměrný výdělek, všechny typy náhrad, daně, zdravotní a sociální pojištění, prémie, vedlejší pracovní poměry, státní vyrovnávací příspěvek, pracující důchodci.

  Výstupní sestavy lze rozlišit podle útvaru na mzdovou účtárnu, PAM, personalistiku nebo na sestavy pro vybrané pracovníky.

 • Matriční soubor zaměstnanců

  Aktualizace matričních údajů, vyživované osoby, stupně dosaženého vzdělání, znalosti jazyků, další pracovní poměr.

 • Trvalé mzdové výdaje

  Navedení trvalých mzdový složek (základní plat, spoření, exekuce, osobní ohodnocení, půjčky).

 • Zálohy

  Zpracování řádných záloh, výdej hotovosti (mimořádné zálohy), tisk výplatních listin.

 • Vyhodnocení

  Zde je umožněno provádět výpisy z účtů, tisk obratové předvahy, tisk vyhodnocení DPH včetně položkových seznamů a automatického zúčtování DPH, tisk výsledovky, rozvahy a tisk statistik pohybu na účtech osnovy a saldokonta zákazníků a dodavatelů.

 • Výpočet mezd

  Otevření měsíce, zadání měsíčních dat pro výpočet, výpočty mezd pro různé výběry (seznam středisek, vybraného zaměstnance), ukončení měsíce, výpočty průměrů, prémie.

 • Vnitropodnikové účetnictví

  Obsahuje vyhodnocení hospodaření vnitropodnikových útvarů.

 • Výstupní sestavy

  Výplatní pásky, rekapitulace mezd, vyplacené dávky, státní vyrovnávací příspěvek, mincovka, výplatní listina, podpisová listina dobírky, půjčky z FKSP, podnikové spoření, čerpání dovolené, sociální a zdravotní pojištění, čerpání mzdových prostředků, sledování přesčasů...

 • Číselníky a mzdové předpisy

  Definování různých číselníků pro aktualizaci v matričních údajích (kolektivy, kategorie, formy mzdy, funkce, zdravotní pojišťovny), definice mzdového listu, konstanty používané při výpočtu (výše dětských přídavků, SVP, % sociálního a zdravotního pojištění, rodičovský příspěvek, minimální mzda, odpočty od daňového základu).

Snake - informační systém pro firmy

Vývoj, prodej, implementace a podpora komplexního, informačního systému pro plánování a řízení výroby s obchodním označením shodným s názvem společnosti Snake. • ikona Informačního systému Snake


  • ing. Jiří Kolder
  • +420 465 324 632
  • jiri.kolder@snake.cz
 • ikona internet


  • Radek Sonntág
  • +420 465 322 336
  • raduz@snake.cz