• Modul ŘV

  Řízení výroby

  Subsystém řízení výroby pro evidenci výroby a pořizování dat.

 • Modul SKL

  Skladové hospodářství

  Karty, dodavatelé, evidence, přehledy materiálů a polotovarů.

 • Modul ZAK

  Zakázky

  Zakázky jako klíčovým modulem celého programu.

 • Modul FI

  Finance a účetnictví

  Podrobné zpracování finančního a nákladového účetnictví.

 • Modul MZDY

  Mzdy a personalistika

  Personální evidenci pracovníků a zpracování mezd.

 • Modul IM

  Investiční majetek

  Evidenci hmotného a nehmotného majetku.

 • Modul OBSL

  Obslužné programy

  Celková administrace systému Snake.

 • Modul TPV

  Technická příprava výroby

  Úlohy TPV slouží uživateli k provádění trvalých změn.

 • Modul PL

  Plánování a řízení

  Výpočty ze zdrojů technologické základny zpracované v TPV.

Řízení výroby

 • Parametry modulu

  Subsystém řízení výroby slouží pro evidenci výroby, pro pořizování dat a pro sledování průběhu rozpracované a odváděné výroby v reálném čase. Modul řízení výroby obsahuje tisky kompletní výrobní dokumentace dle normativů a rozpadu na příslušné zakázky (externí a vnitropodnikové). Pořizují se zde údaje z pracovních lístků, mezistřediskové převody, hlášení o technologických ztrátách, zmetkové hlášení a fyzická inventura rozpracované výroby.

  Důležitou součástí je navádění opravitelných zmetků, které lze opětovně zařadit do výpočtu plánu. Uzávěrka ve výrobě provede uzavření všech výrobních příkazů v návaznosti na jejich splnění a skladové pohyby s nimi souvisejícími. Automaticky dojde k přesunu nesplněných příkazů do dalšího období (skluzové výrobní příkazy).

 • Finanční vyhodnocení pohybu výroby

  Ocenění vykázané rozpracované a hotové výroby k libovolnému okamžiku mezioperačním ceníkem platným pro daný měsíc, stavy s volitelným tříděním pohybů a s volitelným kalkulačním vzorcem.

 • Vyhodnocení plnění plánu

  Porovnání výrobních příkazů s vykázanou skutečností, vyhodnocení plnění pracovních lístků po operacích, podle pracovišť, využití strojů, rozbory odchylek od norem, rozbory prostojů, plnění výkonových norem, plnění vnitrostřediskových kooperací.

 • Pořízení dat ve výrobě

  Navedení údajů do pracovních lístků, norma, strojní čas, směnový čas, možnost navedení odchylek a prostojů, mezistřediskové převody, nekvalitní výroba. Pořízení dat za aktuální období, předstihový měsíc a všechny případné skluzové měsíce vyplývající z nesplněných zakázek. Možnost pořízení hromadných pracovních lístků za daný dílec. Modulu obsahuje funkci na automatické provedení plánovaných mezistřediskových převodů podle limitek.

 • Tiskové sestavy výrobních příkazů

  Tisk veškerých dokladů potřebných pro řízení výroby dle vypočítaného plánu. Limitky pro spotřebu materiálu, odvádění polotovarů a finálních výrobků, pracovní lístky.... Tisky průvodek na výrobní dávky, které slouží jako podklady pro certifikaci výrobků dle ISO 9000. Tisknout je možno v jednořádkových sestavách nebo jako jednotlivé doklady.

 • Vyhodnocení nekvalitní výroby

  Vyhodnocení nekvalitní výroby s odlišením normovaných ztrát (technologicky nutné ztráty) a zmetků zaviněných lidským činitelem, vadným materiálem a pod., vyhodnocení prostojů s kódem důvodu.

 • Měsíční závěrka ve výrobě

  Měsíční závěrka uzavře měsíc a vytvoří transakce hlavní účetní knihy. Možnost volného definování účetních sestav všech pohybů na skladech a střediscích, možnost navolení kalkulačního vzorce pro ocenění sestav pohybů.

 • Změna oceňovacího období - inventura

  Porovnání fyzického a dokladového stavu rozpracované výroby, přepis inventury po jednotlivých střediscích. Skladovatelnost dílců na operacích, nezapracovaných dílců, nezapracovaných materiálů.

 • Mimořádná inventura s uzávěrkou

  Mimořádná uzávěrka provede chod měsíční závěrky kdykoli během měsíce.

Snake - informační systém pro firmy

Vývoj, prodej, implementace a podpora komplexního, informačního systému pro plánování a řízení výroby s obchodním označením shodným s názvem společnosti Snake. • ikona Informačního systému Snake


  • ing. Jiří Kolder
  • +420 465 324 632
  • jiri.kolder@snake.cz
 • ikona internet


  • Radek Sonntág
  • +420 465 322 336
  • raduz@snake.cz