• Modul PL

  Plánování a řízení

  Výpočty ze zdrojů technologické základny zpracované v TPV.

 • Modul ŘV

  Řízení výroby

  Subsystém řízení výroby slouží pro evidenci výroby a pořizování dat.

 • Modul SKL

  Skladové hospodářství

  Karty, dodavatelé, evidence, přehledy materiálů a polotovarů.

 • Modul ZAK

  Zakázky

  Zakázky jako klíčovým modulem celého programu.

 • Modul FI

  Finance a účetnictví

  Podrobné zpracování finančního a nákladového účetnictví.

 • Modul MZDY

  Mzdy a personalistika

  Personální evidenci pracovníků a zpracování mezd.

 • Modul IM

  Investiční majetek

  Evidenci hmotného a nehmotného majetku.

 • Modul OBSL

  Obslužné programy

  Celková administrace systému Snake.

 • Modul TPV

  Technická příprava výroby

  Úlohy TPV slouží uživateli k provádění trvalých změn.

Plánování a řízení

 • Parametry modulu

  Modul zahrnuje oblast plánování, ekonomických výpočtů vycházejících ze zdrojů technologické základny zpracované v TPV. Provádí výpočty kalkulací, ale i tzv. předkalkulace na nové výrobky ještě nezavedené v TPV. Výpočty pracovních mezioperačních ceníků, pracovní výpočty plánu, např. na soubor výrobků s následným modelováním různých situací typu co kdyby... Tyto výpočty mohou posloužit pro plánování příštích obdobi. Inverzní kusovník, jak v množstevních jednotkách, tak v ocenění s možností kvantifikace např. na výrobky v zakázkách - dopad ceny na vstupu na finální produkci.
  Vše s uvedením množství a dalšími doplňujícími údaji. V modulu plánování je dále prováděn výpočet mezioperačního ceníku (oceňování rozpracované, nedokončené a hotové výroby) a úplných vlastních nákladů mj. i pro tvorbu cen výrobků v modulu Zakázky.

  Nosnou úlohou je výpočet plánu, napojený přímo na modul Zakázky. Ve vazbě na zakázkovou náplň je prvním krokem propočet, členěný na kapacity strojní a živé práce. Je možné rovněž provést propočet plánu výroby vnitropodnikových zakázek, např. výroba na sklad. Po ověření průchodnosti zakázek výrobou následuje výpočet kompletního plánu (plánu nákladů, plánovaného zisku z konkrétní ceny ze zakázek, jednotlivé výrobní příkazy apod.).

  Storna a dodatky plánu jsou řešeny jako dodatečné výpočty k základnímu plánu na zvolené období. Vypočtený plán výroby (výrobní příkazy) je základem modulu Řízení výroby. Při výpočtu plánu výroby dochází ke korekci spočítaných materiálových potřeb podle stavů na skladech a podle očekávaných stavů z již probíhající výroby (nedočerpání nebo přečerpání dříve spočítaných výrobních příkazů). Je umožněn i samostatný výpočet plánu výroby na podlimitní stavy dílů a na vykázané zmetky.

  Modul plánování a řízení rovněž obsahuje úlohy pro vytváření a modelování norem nových výrobků. Tato úloha umožňuje bez zásahu do platných souborů modelovat důsledky změn kusovníkových a technologických norem na kalkulaci. Tyto pracovní soubory se potom aktivují do platných souborů převodem v modulu TPV.

 • TH normy

  Zobrazení kusovníkových vazeb a technologických postupů, stromová struktura kusovníku.

 • Kalkulace

  Kalkulace nákladů na výrobky, modelování důsledků změn technologických postupů, cen vstupních surovin a ceny lidské práce na kalkulaci, všechny modelované situace jsou prováděny bez zásahu do platných souborů.

 • Výpočet plánu na období

  Plán na období je spočítán po provedení modelového výpočtu, během kterého se ověří průchodnost přes disponibilní kapacity jak strojní, tak lidské práce. Generování dokladů pro výrobu - výrobní příkazy, generování objednávek materiálu s možností ručních korekcí. Rezervace materiálu na výrobní zakázky na skladě. Výpočet plánovaných ztrát materiálu ve výrobě. Možnost pozastavovat a nastavovat priority u výrobních zakázek a provádět jejich přeplánování. Definování kalendáře ke strojům samostatně i ve skupinách.

 • Pracovní výpočty plánu

  Na zadaný seznam výrobků jsou spočítány materiálové potřeby, potřeby lidské práce, strojních kapacit, vytížení jednotlivých pracovišť, výsledkem je ucelená představa o průchodnosti výrobou. Výsledek je porovnán s aktuálními cenami zadaných výrobků, čímž je získán přehled o efektivnosti Vaší plánované výroby.

 • Vazby

  Inverzní kusovníkypro nakupovaný materiál a pro vyráběné podsestavy, v této úloze jsou umožněny výpočty typu " co kdyby " , např. dojde ke změně ceny suroviny, která vstupuje do více finálních výrobků přes různé technologické postupy a chce se zjistit, jak se tato změna projeví na plánovaných nákladech výroby v porovnání s cenami nasmlouvanými v zakázkách.

 • Mezioperační ceník (MOC)

  MOC pro ocenění výroby, zásob a nákladů pro automatickou tvorbu cen a pod. Pro výrobky jsou udržovány vícenásobné ceny aktivované kódem ceny, možnost výpočtu MOC pomocí průběžné kalkulace, postupné kalkulace a rovněž jejich kombinací (prolínáním).

 • Nové výrobky

  Operativní tvorba technologických postupů nových výrobků v pracovních souborech daného uživatele s možností ověření kalkulace a možností následného převodu do platných souborů TPV.

Snake - informační systém pro firmy

Vývoj, prodej, implementace a podpora komplexního, informačního systému pro plánování a řízení výroby> s obchodním označením shodným s názvem společnosti Snake. • ikona Informačního systému Snake


  • ing. Jiří Kolder
  • +420 465 324 632
  • jiri.kolder@snake.cz
 • ikona internet


  • Radek Sonntág
  • +420 465 322 336
  • raduz@snake.cz