• Modul ZAK

  Zakázky

  Zakázky jako klíčovým modulem celého programu.

 • Modul FI

  Finance a účetnictví

  Podrobné zpracování finančního a nákladového účetnictví.

 • Modul MZDY

  Mzdy a personalistika

  Personální evidenci pracovníků a zpracování mezd.

 • Modul IM

  Investiční majetek

  Evidenci hmotného a nehmotného majetku.

 • Modul OBSL

  Obslužné programy

  Celková administrace systému Snake.

 • Modul TPV

  Technická příprava výroby

  Úlohy TPV slouží uživateli k provádění trvalých změn.

 • Modul PL

  Plánování a řízení

  Výpočty ze zdrojů technologické základny zpracované v TPV.

 • Modul ŘV

  Řízení výroby

  Subsystém řízení výroby slouží pro evidenci výroby a pořizování dat.

 • Modul SKL

  Skladové hospodářství

  Karty, dodavatelé, evidence, přehledy materiálů a polotovarů.

Zakázky

 • Parametry modulu

  modulu Zakázky jsou v podstatě klíčovým modulem celého programu. Pro potřeby obchodní činnosti se v něm propojují data z evidence zákazníků, skladového hospodářství, technické přípravy výroby a plánování a řízeni. V této části se mapuje celý obchodní proces počínaje rozesíláním nabídek, přes potvrzení objednávek, zařazování zakázek do plánu až po samotnou fakturaci s návazností na finanční účetnictví. Program nabízí mnoho možností v oblasti cenové politiky, marketingu, reklamy, evidence a vyhodnocování.

 • Zákazníci

  Souhrn informací a zákaznících je obdobný jako pro dodavatele s tím , že jsou udržovány údaje navíc důležité pro marketing podniku, např. soubory zájemců. Na tyto potenciální zákazníky lze rozesílat různé nabídky.

 • Zakázky a nabídky

  Celý postup obchodního procesu lze začít programově sledovat a vytvářet již ve stádiu tvorby nabídek a objednávkových listů, přes potvrzení příjmu objednávky až po tisk finálních odbytových formulářů (faktury, dodací listy, zálohové faktury) s následným knihováním, kdy program provádí aktualizaci řady dalších údajů (stavy skladu, obratové statistiky..), které jsou nezbytné pro další řízení obchodní činnosti.

  Automaticky jsou vytvářeny transakce pro hlavní účetní knihu (změna stavu hotových výrobků, dokončené výroby, výnosy, zákaznické saldo....). Lze zpracovat nabídky a zakázky i na výrobky, které jsou variantou podobného výrobku. Odděleně jsou evidovány adresy dodacího listu a faktury. Automatické výpočty rabatů podle různých kritérií. Komentáře k zakázkám a k jednotlivým položkám. Dodací termíny pro položky. Tisky dokladů v různých jazycích a měnách.

 • Analýzy prodeje

  Modul analýzy prodeje zajišťuje vyhodnocení produktivity obchodních zástupců a kontrolu efektivnosti prodeje. Prodej lze agregovat podle různých kritérií (podle výrobků, skupin výrobků, skupin zákazníků ...).

Snake - informační systém pro firmy

Vývoj, prodej, implementace a podpora komplexního, informačního systému pro plánování a řízení výroby s obchodním označením shodným s názvem společnosti Snake. • ikona Informačního systému Snake


  • ing. Jiří Kolder
  • +420 465 324 632
  • jiri.kolder@snake.cz
 • ikona internet


  • Radek Sonntág
  • +420 465 322 336
  • raduz@snake.cz